Velikonoce 2022: Boží hod velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Milena Davídková 17.dubna 2022

V neděli 17. dubna 2022 od 10 hodin vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant velikonoční liturgii - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - v katedrále sv. Štěpána. Koncelebranty mše svaté byli Chargé d’affaire papežské nunciatury v Praze Mons. Giuseppe Silvestrini a probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích J.M. Jiří Hladík O.Cr. Na závěr slavné mše svaté udělil otec biskup apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky. Požehnal také velikonoční pokrmy a popřál všem požehnané Velikonoce.

Promluva Mons. Jana Baxanta na Hod Boží velikonoční

Neděle 17. dubna 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus