Velikonoční jezdci v Mikulášovicích opět vyjeli

Dominik Faustus 7.dubna 2024

Také v roce 2024 o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně vyjeli v Mikulášovicích velikonoční jezdci, aby ohlásili: "Kristus z mrtvých vstal!“ Jízda velikonočních jezdců začala po mši svaté v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích, kterou sloužil P. Pavel Koudelka SJ. Jezdci postupně projeli různé části obce a všude hlásali radostnou zvěst o vzkříšeném Kristu! Kéž tato obnovená tradice, v níž se setkáváme s odkazem předků, dále pokračuje a všem lidem nejen ve farnosti, ale na celém světě se dostane této radostné zprávy.

Neděle 31. března 2024, Mikulášovice

Foto: archiv farnosti