Velikonoční jízda 2022 v Mikulášovicích

Dominik Faustus 18.dubna 2022

O velikonoční neděli 2022 se v Mikulášovicích po slavnostní mši svaté, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek konala tradiční Velikonoční jízda zvaná německy Osterreiten. Jedná se o starý velikonoční zvyk, který se zachoval až do současnosti v německé Lužici. V Čechách se tato tradice zachovala pouze v Mikulášovicích, které leží na hranici s Německem. Během komunistické totality nebylo možné velikonoční jízdy, při kterých procesí ohlašuje, že Kristus vstal z mrtvých, konat. K plné obnově velikonočních jízd v Mikulášovicích došlo až od roku 2011. Na bohoslužbu do Mikulášovic přicházejí lidé jak z Čech, tak i ze sousedního Německa. Bohoslužba bývá dvojjazyčná a také sbor na kúru je složen jak z Čechů, tak i Němců, kteří společně nacvičují velikonoční zpěvy. Procesí, které vychází od kostela, po skončení bohoslužby postupně prochází Mikulášovice, zastavuje se u místních křížů nebo na důležitých místech ohlašuje zmrtvýchvstání Krista. Průvod pak zakončuje svou pouť opět před kostelem.

17. dubna 2022, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice 


Foto: Jiří Fišer

Foto: Evženie Slavíková