Velikonoční jízda v Mikulášovicích

Milena Davídková 22.dubna 2019

V neděli Zmrtvýchvstání Páně 21. dubna 2019 se od 10 hodin konala v Mikulášovicích v kostele sv. Mikuláše mše svatá, které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek. Mikulášovice jsou městem ležícím v západní části Šluknovského výběžku poblíž hranic s Německem. Před devíti lety obnovili mikulášovičtí farníci tradici tzv. Velikonočních jízd, německy Osterreiten, které se zachovaly v Lužici. V litoměřické diecézi se konají každoročně pouze v Mikulášovicích. Po nedělní velikonoční bohoslužbě vychází z kostela slavnostní průvod se zdobně oděnými jezdci na koních, kteří hlásají radostnou zvěst: “Kristus z mrtvých vstal”! Této mikulášovické tradice se účastní jak místní farníci, tak i četní poutníci ze sousedního Německa. Průvod prochází městem s knězem se zastaveními u křížů podél cest, kde se modlí za město a jeho obyvatele, a za zbožného zpěvu se průvod vrací zpět ke kostelu, kde je Velikonoční jízda zakončena. V letošním roce poskytl litoměřický biskup pro Mikulášovice svou homilii, kterou místní mikulášovický učitel Roman Klinger přeložil do německého jazyka, a tak zde mohlo zaznít velikonoční poselství biskupa v obou jazycích. Rovněž sbor a orchestr byl složen z českých i německých hudebníků a zpěváků.  

21. dubna 2019, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice

Foto: Dominik Faustus