Velikonoční jízda v Mikulášovicích

Milena Davídková 7.dubna 2021

V neděli na Vzkříšení Páně 4. dubna 2021 se v Mikulášovicích po skončení bohoslužby v kostele, konal tradiční velikonoční průvod s korouhvemi a koňmi, při kterém se městu ohlašuje, že Kristus vstal z mrtvých. Mši svatou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek. Tradice Velikonočních jízd je známá především v sousedním Německu pod názvem Osterreiten. V litoměřické diecézi se udržela právě v Mikulášovicích, které leží ve Šluknovském výběžku poblíž německých hranic, kde ji po sametové revoluci obnovili vnuci místních pamětníků těchto jízd z období před nástupem komunistické totality. Obyčejně se těchto jízd zúčastňují i sousedé ze spolkové země Sasko a bohoslužba se slouží dvojjazyčně. V tomto roce se konala Osterreiten z důvodu pandemie v malém měřítku s modlitbou, abychom v příštím roce opět mohli Boží hod velikonoční slavit alespoň tak, jako před nástupem pandemie. "Kristus z mrtvých vstal" ať zní po celém světě.

4. dubna 2021, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice 

Foto: archiv farnosti