Velikonoční jízda v Mikulášovicích 2023

Dominik Faustus 10.dubna 2023

Již každým rokem se koná v Mikulášovicích o neděli Zmrtvýchvstání Páně obnovená Velikonoční jízda (německy zvaná Osterreiten). Samotné jízdě předchází mše svatá v kostele sv. Mikuláše, kterou letos celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek. Vzhledem k velkému počtu účastníků ze sousedního Německa, Mikulášovice leží při hranici, jsou mešní texty i homilie v češtině a němčině. Po skončení bohoslužby vychází slavnostní průvod z kostela v doprovodu zpěváků a muzikantů, kteří jedou v kočáře. Před průvod jsou zařazeni velikonoční jezdci na koních. Průvod prochází s velikonočními zpěvy v dvoujazyčném provedení Mikulášovicemi a u křížů a na rozcestích se zastavuje. Kněz s ostatními se zde pomodlí a potom provolává radostnou zvěst o Vzkříšení Krista. Když velikonoční jezdci projedou Mikulášovicemi, vrátí se průvod ke schodům kostela. V roce 2023 hudbou slavnost doprovodil Vilémovský chrámový sbor, Mikulášovický pěvecký sbor a Orchestr Šluknovska. Mikulášovická farnost se Spolkem Nixdorf při slavnosti konali sbírku na nové zvony. Velikonoční jízdu dvoujazyčně moderoval Roman Klinger. Tradiční Osterreiten pořádají také farnosti v sousední Lužici, v severních Čechách se však jedná o ojedinělou záležitost. Ať radost velikonočních jezdců ze zmrtvýchvstalého Krista naplní nejen celé Mikulášovice, ale i všechna místa kam dolehne jejich radostné Aleluja!

Neděle 9. dubna 2023, Mikulášovice 

Foto: Evženie Stavělová, Pavla Jílková, Martin Davídek