Velikonoční koncert pro Charitu Lovosice

Milena Davídková 22.dubna 2022

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se od 17.30 hodin konal v kostele sv. Václava v Lovosicích Velikonoční koncert pro lovosickou Charitu. Na koncertě vystoupil nejprve sbor ZŠ Sady pionýrů Lovosice "Koťata a Koťátka", který vedou Mgr. Andrea Červenková, Mgr. Lucie Haklová a Mgr. Jitka Hellerová. Poté zazpíval sbor Gymnázia Lovosice "Tutti Pazzi“, který vedla Bc. Josefína Štěpánová, DiS., za doprovodu Mgr. Jiřího Knotteho, dipl. um. Na závěr vystoupil "Lovosický chrámový sbor" pod vedením Mgr. Markéty Staré, který dirigoval Roman Hájek. Závěrečné dvě poslední písně koncertu zazpívaly dohromady spojené sbory. Vstupné bylo věnováno na podporu služeb poskytovaných Charitou Lovosice pro osoby mentálně postižené, osoby v krizi, děti a mládež.

21. dubna 2022, kostel sv. Václava, Lovosice 

Foto: Ladislav Nádvorník a Martin Davídek