Velikonoční pondělí ve “filmovém” kostele v Úštěku

Milena Davídková 1.dubna 2024

V kostele sv. Petra a Pavla v Úštěku, který je znám z mnoha filmů (Zámek v Čechách, Kolja, Zdivočelá země, Rebelové, 3 sezóny v pekle a Králíček Jojo) se na velikonoční pondělí konala mše svatá, kterou sloužil kanovník Martin Davídek. Ten zde během celého Svatého týdne zastupoval nemocného kněze R.D. Jaroslava Stříže, a s místní komunitou věřících oslavil Zmrtvýchvstání Páně. Radost ze slavného vzkříšení ať naplní všechny farní i řeholní komunity v celé litoměřické diecézi.

1. dubna 2024, kostel sv. Petra a Pavla, Úštěk 

Foto: Marie Brůnová a Martin Davídek