Velikonoční vigilie: Aleluja, Kristus zmrtvýchvstal!

Hana Klára Němečková 9.dubna 2012

Velikonoční vigilie: Aleluja, Kristus zmrtvýchvstal! Vigilie zmrtvýchvstání Páně se v litoměřické katedrále konala v sobotu 7. dubna 2012 od 21 hodin do půlnoci. Předsedal jí biskup Jan Baxant.

V homilii k velikonočnímu evangeliu (Mk 16, 1-7) se věnoval myšlence, že jsme na tom podobně jako ženy, které si cestou k Ježíšově hrobu dělaly oprávněné starosti, jak odvalí těžký náhrobní kámen. Ale když došly na místo, jejich starost pominula: kámen byl už odvalený! I nám zatěžují srdce a komplikují život „kameny, které nedovedeme svými silami odvalit. To dokáže jen Ten, který zmrtvýchvstal a zvítězil nad každým zlem, každým hříchem. „Bratři a sestry, nechme se jím osvobodit, povzbudil přítomné.

Jedna litoměřická katechumenka přijala během vigilie svátosti křtu a biřmování.

V závěru popřál otec biskup všem zúčastněným a zejména jejich rodinám požehnané Velikonoce a pozval všechny do biskupské rezidence na slavnostní pohoštění.

Velikonoční vigilie se rovněž účastnili generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl CSsR, probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích Jiří Hladík O.Cr. a kanovníci kapituly Martin Davídek a Józef Szeliga.