Velikonoční vigilie 2013

Jana Michálková 31.března 2013

Velikonoční vigilie 2013Křesťané slaví vzkříšení Ježíše Krista, nejvýznamnější okamžik celého liturgického roku. V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se na Bílou sobotu (30. března 2013) po 21. hodině konaly obřady velikonoční vigilie - bohoslužba světla, slova, vody a oběti. Předsedal jim litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Slavnostní obřad Veliké noci začal žehnáním ohně před biskupskou rezidencí, od něhož byla zapálena velikonoční svíce - paškál. Nato se účastníci oslav vydali průvodem do katedrály sv. Štěpána, kde slavnost pokračovala. U jejího vchodu si od plamene paškálu rozžali svoje svíce, aby do potemnělého chrámu společně vnesli světlo.

Generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR zazpíval velikonoční chvalozpěv k posvěcení paškálu zvaný Exsultet, kterým začala bohoslužba slova. Během ní věřící vyslechli sedmero čtení z Bible.

Při bohoslužbě vody biskup pokřtil a biřmoval jednoho katechumena. Přítomní v katedrále následně obnovili svoje křestní sliby.

V závěrečné části oslavy - bohoslužbě oběti - přijali křesťané Tělo a Krev vzkříšeného Krista.

Biskup poté pozval všechny do biskupské rezidence, kde spolu s nimi slavil, že mrtvý Ježíš vstal z hrobu k novému životu.