Velikonoční vigilie 2022 v Doksanech

Milena Davídková 18.dubna 2022

Také v Doksanech v kostele Narození Panny Marie proběhla v letošním roce Velikonoční vigilie. Duchovní správce doksanské farnosti P. Mgr. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek O.Praem. při ní pokřtil několik dospělých osob a tak radost farního společenství ze zmrtvýchvstání Páně byla doplněna i o nově pokřtěné křesťany, kteří se na svátosti připravovali v nelehkém pandemickém období. Radost ze vzkříšeného Krista ať nás provází nejen ve velikonočním oktávu, ale i během celého velikonočního období.

16. dubna 2022, kostel Narození Panny Marie, Doksany 

Foto: archiv farnosti