Velikonoční vigilie 2022 v litoměřické katedrále

Milena Davídková 17.dubna 2022

Na Bílou sobotu 16. dubna 2022 se od 20 hodin konala v litoměřické katedrále sv. Štěpána vigilie Veliké noci, při níž Kristus vstal z mrtvých. Liturgická slavnost začala na nádvoří biskupské rezidence, kde litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal velikonoční svíci - paškál. Poté se v průvodu vydal do litoměřické katedrály, kde zazněl slavný chvalozpěv velikonoční svíce zvaný Exultet. Během liturgie se rozezněly zvony a byla zvěstována veliká radost, totiž že Kristus vstal z mrtvých. Na závěr velikonoční vigilie pozval litoměřický biskup přítomné do své rezidence, kde se konalo velikonoční agapé. Ať v našich srdcích zní radostné: „Aleluja, Pán vstal z mrtvých, radujme se…“

Homilie litoměřického biskupa o Velikonoční vigilii

Bílá sobota 16. dubna 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus