Velikonoční vigilie 2022 v Lovosicích

Milena Davídková 17.dubna 2022

Liturgii Veliké noci v kostele sv. Václava v Lovosicích v roce 2022 předsedal J.M. can. Józef Szeliga. Koncelebrantem byl P. Ladislav Nádvorník SDB. Tak jako po celém světě zaznělo i v Lovosicích radostné “Aleluja, Pán vstal z mrtvých”.

16. dubna 2022, kostel sv. Václava, Lovosice

Foto: Alena Knobová