Velikonoční vigilie v litoměřické katedrále v roce 2023

Dominik Faustus 9.dubna 2023

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant zahájil velikonoční vigilii před svou rezidencí, kde požehnal velikonoční svíci - paškál. Poté se liturgický průvod odebral do katedrály sv. Štěpána, kde proběhla bohoslužba slova, vody i oběti. Po závěrečné modlitbě se přítomní odebrali do biskupské rezidence na závěrečné agapè. Kristus zmrtvýchvstal, aleluja!

Sobota 8. dubna 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus