Velkopáteční křížová cesta 2013

Jana Michálková 29.března 2013

Velkopáteční křížová cesta 2013Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se sešel na Velký pátek (29. března 2013) dopoledne s věřícími, aby si společně připomněli smrt Ježíše Krista na kříži. Pobožnost křížové cesty se konala v barokním areálu Kalvárie v obci Ostré u Úštěka na Litoměřicku.

 

Dnes je Velký pátek, den přísného půstu a připomínky Ježíšovy křížové cesty a ukřižování. Neslaví se mše svatá, konají se obřady uctívání kříže. Podobně jako na Květnou neděli se zpívá zpráva z evangelia o Ježíšově smrti (tzv. pašije). Litoměřický biskup vedl od 10 hodin křížovou cestu na Kalvárii v obci Ostré u Úštěka, večer od 18 hodin bude sloužit v katedrále sv. Štěpána velkopáteční obřady.

Na Kalvárii biskup připomněl význam čtrnácti zastavení křížové cesty, zpodobňujících Kristovo utrpení na jeho poslední cestě před ukřižováním. Aktivně mu v tom pomáhaly děti, které se s dějem křížové cesty obeznámily při hodinách náboženské výchovy. Biskup vyzval přítomné, aby v modlitbě vzpomenuli na všechny ty, kteří toto místo vybudovali, i na ty, kteří ho obnovují. Po závěrečné modlitbě a požehnání se rozloučil s přáním požehnaných Velikonoc.

Velkopáteční křížové cesty se rovněž účastnil biskupský vikář pro pastoraci Martin Davídek a děkan litoměřické městské farnosti Józef Szeliga.

 

Křížová cesta je zpodobením utrpení Krista na jeho poslední cestě z domu Pilátova až na horu Kalvárii (Golgota) po Via Dolorosa. Nejčastěji vede pod širým nebem do kopce a má obvykle čtrnáct zastavení.

1.  zastavení - Pán Ježíš je vydán na smrt

2.  zastavení - Pán Ježíš na sebe bere kříž

3.  zastavení - Pán Ježíš padá poprvé pod křížem

4.  zastavení - Pán Ježíš potkává svou matku

5.  zastavení - Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

6.  zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku

7.  zastavení - Pán Ježíš padá podruhé

8.  zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy

9.  zastavení - Pán Ježíš padá potřetí

10. zastavení - Pána Ježíše zbavili roucha

11. zastavení - Pána Ježíše přibíjejí na kříž

12. zastavení - Pán Ježíš umírá na  kříži

13. zastavení - Tělo Pána Ježíše položili matce na klín

14. zastavení - Tělo Pána Ježíše položili do hrobu