Velkopáteční obřady 2021 v litoměřické katedrále

Milena Davídková 2.dubna 2021

Na Velký pátek 2. dubna 2021 od 18 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant obřady Velkého pátku. Bohoslužba probíhala podle Vademeca pro kněze - Velikonoce 2021, které vydala liturgická komise České biskupské konference na základě nóty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Tento rok byly přímluvy doplněné modlitbou za lidi stižené pandemií:

Modleme se k Bohu,
který léčí i nejhlubší lidské nemoci,
za lidi stižené nynější pandemií.  
Kéž uzdraví nemocné,
milosrdně k sobě přijme zemřelé.  
Kéž odmění a povzbudí obětavé,
utěší smutné i bezradné  
a vede lidskou vynalézavost tak, aby uměla 
řešit to, co nás tíží.

Všemohoucí, věčný Bože,
tys lidem podle svědectví Písma navracel zdraví.
Vyslyš naše prosby,
očisti nás jako kdysi Námana
a svou milostí proměň tuto krizi
v čas příhodný pro obrácení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Po skončení velkopátečních obřadů setrvává církev v modlitbách a připravuje se během Bílé soboty na velikonoční vigilii.

2. dubna 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice 

Foto: Dominik Faustus