Velkopáteční obřady 2022 v litoměřické katedrále

Milena Davídková 15.dubna 2022

Na Velký pátek 15. dubna 2022 od 18 hodin sloužil biskup Mons. Jan Baxant velkopáteční obřady v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Účastníci bohoslužby po homilii a přímluvách také uctili svatý Kříž na němž trpěl Spasitel světa. Po svatém přijímání a závěrečném požehnání se pak účastníci bohoslužby v tichém rozjímání od Božího hrobu rozešli do svých domovů.

Promluva litoměřického biskupa při velkopátečních obřadech

Pátek 15. dubna 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus