Velkopáteční obřady v litoměřické katedrále

Milena Davídková 20.dubna 2019
Na Velký pátek 19. dubna 2019 slavil od 18 hodin litoměřický biskup Mons. Jan Baxant velkopáteční obřady ve své katedrále. Spolu s biskupem jej slavili také kanovníci - členové litoměřické svatoštěpánské kapituly. Po skončení obřadů byl v zadní části katedrály odhalen Boží hrob k němuž o Bílé sobotě mohou věřící přicházet adorovat. Další liturgické obřady s biskupem se zde budou konat až na Bílou sobotu od 20 hodin, kdy začíná velikonoční vigilie.


Katedrála sv. Štěpána, 19. dubna 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus