Velkopáteční obřady v litoměřické katedrále v roce 2024

Dominik Faustus 29.března 2024

Na Velký pátek 29. března 2025 v 18 hodin poprvé ve svém úřadě sloužil litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl v katedrále sv. Štěpána obřady Velkého pátku. Po úvodní prostraci, tedy modlitbě, při níž kněží leží tváří k zemi, a bohoslužbě slova proběhlo také uctívání Kříže na němž zemřel Pán Ježíš. Po svatém přijímání, které se podává z ciboria, které bylo přineseno z adorační kaple, udělil biskup Stanislav požehnání a přítomní se ve velkopátečním klidu rozešli do svých domů, aby se připravili na druhý den, kdy bude možné bdít u Božího hrobu a zúčastnit se vigilie Veliké noci.

Pátek 29. března 2024, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus