Velkopáteční obřady v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 7.dubna 2023

Na Velký pátek 7. dubna 2023 v 18 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána obřady Velkého pátku. Ty zahrnují v úvodu prostraci, tedy modlitbu, při níž kněží leží tváří k zemi, i uctívání Kříže na němž zemřel Pán Ježíš. Po svatém přijímání, které se podává z ciboria, které přinesl kněz z adorační kaple, udělil biskup Jan požehnání a přítomní se ve velkopátečním klidu rozešli do svých příbytků, aby odpočati na Bílou sobotu mohli rozjímat u Božího hrobu.

Pátek 7. dubna 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus