Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu v Ústí nad Labem

Ing. Jan Rosenauer 6.dubna 2010

Velkopáteční pouť (2. dubna 2010), křížová cesta od arciděkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie (kostel s šikmou věží) na Mariánskou skálu, Ústí nad Labem