Velký pátek 2022 v Bohosudově

Milena Davídková 16.dubna 2022

V bohosudovské bazilice Panny Marie Bolestné se také na Velký pátek 2022 konaly velkopáteční obřady. Hlavním celebrantem byl místní farář R.D. Michael-Philipp Irmer, s nímž koncelebroval farní vikář R.D. Christopher Cantzen. Jáhenskou službu vykonával Mgr. Jiří Breu.

15. dubna 2022, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: archiv farnosti