Velký pátek: Křížová cesta na Kalvárii s biskupem Janem Baxantem

Hana Klára Němečková 7.dubna 2012

Velký pátek: Křížová cesta na Kalvárii s biskupem Janem BaxantemTři desítky lidí se sešly spolu s biskupem Janem Baxantem na Velký pátek 6. dubna 2012 v 10 hodin na putování čtrnácti zastaveními křížové cesty Kalvárie na Ostrém u Úštěka.

 

Pobožnost křížové cesty začal otec biskup poté, co se se všemi osobně přivítal. V úvodu poznamenal, že bychom měli v modlitbě vzpomenout na ty, kdo toto místo kdysi vybudovali, a také na ty, kdo je obnovují, a abychom si s vděčností uvědomili, že můžeme žít v kraji, kde se věci obnovují a kde žijí lidé, kteří obnovovat chtějí - ať jsou nám příkladem.

S oznamováním jednotlivých zastavení otci biskupovi pomáhaly děti, společné zpívání písně „Lide můj, slyš nářek Pána svého z Kancionálu vedla paní Marie Brůnová.  (Zajímavostí je to, že autorem textu této písně je Jan Křtitel Drbohlav, římskokatolický duchovní, hudební skladatel, překladatel, pedagog, básník, teolog, historik, konzistorní kancléř a v letech 1862 až 1877 kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. Text byl napsán v roce 1855 v českém jazyce, přestože v době, kdy vznikl, na Litoměřicku žilo převážně obyvatelstvo německé národnosti.)

U posledního zastavení „Ježíšův pohřeb rozjímal nad tím, že naše mrtvé pochováváme, ale víme, že tam nezůstanou dlouho. „Ježíš zmrtvýchvstal. Naštěstí! zdůraznil biskup. „Kdyby nebylo zmrtvýchvstání, byl by z naší krásné země velký hřbitov, dodal.  Buď Bůh pochválen a veleben, že poslal svého jednorozeného Syna, aby nás svou smrtí vykoupil. A že když vstal z mrtvých, i my s Ním z mrtvých vstaneme, a i tato země bude obnovena, zakončil před kaplí Božího hrobu křížovou cestu modlitbou.

Nakonec poděkoval malým asistentům a asistentce za pomoc a rozloučil se s přáním požehnaných Velikonoc a biskupským požehnáním.