Velký pátek v Litoměřicích

Karel Pech, Jana Michálková 3.dubna 2010

Velký pátek (2. dubna 2010). Biskup Jan Baxant, připomínka ukřižování a smrti Ježíše Krista u kříže na Radobýlu. Hlavní liturgický obřad - bohoslužba slova s pašijemi (vyprávění o Ježíšově utrpení a smrti; Jan 18,19), uctívání kříže a svaté přijímání - katedrála sv. Štěpána, Litoměřice. Hostem byl apoštolský nuncius Diego Causero.