Veni Sancte Katolické teologické fakulty

Ondřej Kunc 5.října 2010

zahájení akademického roku 2010/2011 na KTF UK, 29. září 2010, Praha