Veni Sancte univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Hana Klára Němečková 5.října 2012

Veni Sancte univerzity Jana Evangelisty PurkyněGenerální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR celebroval ve čtvrtek 4. října 2012 Veni Sancte, svatodušní mši svatou na zahájení akademického roku 2012/2013 Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Biskup Jan Baxant zaslal při té příležitosti akademické obci pozdravný list. Veni Sancte TUL bude 14. října.

 

Slavnost se uskutečnila v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Koncelebrovali ústecký arciděkan J.M. can. Miroslav Šimáček a řeckokatolický kněz Mgr. Ludvík Šťastný z Trmic, byl přítomen také Mgr. Pavel Hampl, pravoslavný duchovní z Ústí nad Labem. Akademickou obec zastupovala prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., prorektorka pro vědu a další tvůrčí činnost UJEP, a dvě desítky studentů.

„Naučit se něco, dosáhnout určité dovednosti, to vyžaduje nejen naši snahu, ale také Boží pomoc. Proto jsme tady. Chceme, aby nám na začátku akademického roku Bůh požehnal, aby Duch svatý byl s námi - abychom dělali dobře to, co máme dělat, řekl P. Stanislav Přibyl v homilii po evangeliu (J 20, 19-23).  Dále mimo jiné zdůraznil, že získané vědomosti, výsledky studia nejsou jen nabytý majetek, ale přijatý dar, který má být prospěšný všem, ke slávě Boží. Proto má pro studenty a jejich učitele mezi dary Ducha svatého zvláštní význam moudrost: „Moudrost není jen chytrost, inteligence. Moudrost znamená, jak s tím, co mám od Boha i vlastním přičiněním v ruce, mohu naložit k Boží slávě a k prospěchu druhých. Ať Duch svatý sestoupí a naplní nás především darem moudrosti, řekl na závěr.

Před koncem bohoslužby přečetl arciděkan Miroslav Šimáček pozdrav litoměřického biskupa Jana Baxanta. Jeho plné znění si můžete přečíst zde.

 

Veni Sancte Technické univerzity v Liberci se uskuteční v neděli 14. října 2012 v libereckém kostele Nalezení sv. Kříže od 18.00 hodin. Hlavním celebrantem bude také P. Stanislav Přibyl CSsR., generální vikář litoměřické diecéze. Výuku v akademickém roce 2012/2013 zde zahájili 1. října   imatrikulacemi a promocemi, ve kterých byl promotorem R.D. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., proděkan pro studium fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické.

 

Foto Josef Růžička