Veni Sancte v Teologickém konviktu v Olomouci

Jan Lukeš 21.září 2010

Veni Sancte v Teologickém konviktu v OlomouciPřijď Duchu svatý… těmito slovy v pátek 10. září prosili o dary Ducha svatého kluci především z Čech a Moravy, kteří na Pánovo volání odpověděli ANO a v pondělí 6. září nastoupili do Teologického konviktu v Olomouci. V pátek při slavnostní mši svaté v kapli sv. Jana Sarkandera přímo v konviktu je podpořili i svou modlitbou, účastí a svými slovy i jejich biskupové.

V únoru až květnu přicházely na jednotlivá biskupství přihlášky do kněžského semináře, většinou v květnu se konaly v diecézních městech přijímací pohovory a ne všichni samozřejmě byli přijati. V červnu přijatí chlapci obdrželi zvací dopis od ředitele Teologického konviktu v Olomouci P. Alfréda Volného a v pondělí 6. září jsme se k večeru sjeli do Olomouce, kde jsme začali svoji přípravu na kněžství.

Hned v pondělí při úvodní mši svaté jsme si zazpívali velice silný, aktuální a působivý žalm: „Hle, přicházím, Pane, splnit Tvou vůli. A tak to začalo;). Společná modlitba, sdílení, seznamování se s programem v konviktu, ale i s velikou budovou, abychom našli co kde je, ale také malá prohlídka půvabného města Olomouc.

V pátek při slavnostní mši svaté nám hlavní celebrant a kazatel Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a místopředseda České biskupské konference při své homilii mimo jiné řekl: „To, že jste tady, není náhoda! Už jste odpověděli na Pánovo volání a právě to, že jste tady znamená, že máte povolání ke kněžství! Teď už záleží jenom na vás, jestli vydržíte. Mnohdy to bude těžké, budete se muset mnohých věcí vzdát, ale o to víc budete Jeho! Buďte nohama na zemi, ale hlavu mějte upřenou k Němu.

Po mši svaté následoval slavnostní oběd a setkání biskupů se svými svěřenci.

 

Letošní rok je výjimečný z několika hledisek:

1. Poprvé v historii Teologického konviktu od roku 1990 je více mužů z Čech než z Moravy. Z Čech je jich deset, z čehož neuvěřitelných sedm je z královéhradecké diecéze. Po jednom pak kandidáti z litoměřické, plzeňské a českobudějovické diecéze. Z Prahy bohužel stejně jako minulý rok není žádný kandidát. Z Moravy pak jsou tři za ostravsko-opavskou diecézi, z nichž jeden je z Polska, a tak se zde zároveň učí i česky. Pouze po dvou mají zástupce olomoucká a brněnská diecéze.

2. Od roku 1990 je letošní počet 17 mladých mužů z Čech a Moravy v Teologickém konviktu nejnižší. Pro představu v minulém roce zde bylo mužů o 10 více, tedy 27. Tento stav kolem 30 je tak stabilní přibližně 10 let a po letech 1990 to byly ročníky o 50 až 70 mužích.  (Teologický konvikt byl do roku 2002 v Litoměřicích.)

3. Ze 17 studentů jich je 10 hned po maturitě. V minulých letech Česká republika byla tradiční tím, že nastupovali většinou starší muži a letos je věkový průměr pouhých 22 let.

4. Letos nastoupili do Teologického konviktu i 4 kluci z Ukrajiny, řeckokatolíci, kteří studují za svoji diecézi Lvov a chtějí zde pokračovat i dalších pět let na Teologické fakultě. Také se učí česky a nejmladšímu z nich ještě není ani 18 let. (Ti nejsou počítání do věkového průměru viz bod 3 a do celkového počtu viz bod 2. To by věkový průměr ještě klesl ;), ale počet osob v konviktu vzrostl;).)

 

Podtrženo sečteno: k 6. září 2010 nastoupilo do Teologického konviktu 21 mladých mužů, kteří by se chtěli stát kněžími. Prosíme o Vaši modlitbu, ať vytrváme!

 

Jan Lukeš, královéhradecká diecéze

Fotky najdete zde.