Veni Sancte UJEP, Ústí nad Labem

Jana Michálková 7.října 2010

zahájení akademického roku 2010/2011 na UJEP, 6. říjen 2010, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, fara, Ústí nad Labem