Veni Sancte v Ústí nad Labem

Hana Klára Němečková 5.října 2012

Veni Sancte pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR, J.M. can. Miroslav Šimáček, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.; 4. října 2012, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ústí nad Labem