Veni sancte - zahájení akademického roku UJEP a TUL

Hana Klára Němečková 1.října 2012

Veni sancte - zahájení akademického roku UJEP a TULVeni sancte, slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku 2012/2013, se bude konat v ústecké akademické obci 4. října a v liberecké 14. října 2012.

 

  • Veni sancte Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, čtvrtek 4. října 2012 od 18.00 hodin.
- Hlavním celebrantem bude J.M. can. Miroslav Šimáček, ústecký arciděkan. Na závěr bohoslužby promluví proděkanka university prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

- Plakátek ke stažení najdete zde.

  • Veni sancte Technické univerzity v Liberci

- Kostel sv. Kříže, neděle 18. října 2012 od 18.00 hodin.
- Hlavním celebrantem bude P. Stanislav Přibyl CSsR., generální vikář litoměřické diecéze.