Věřící prožili obřady Zeleného čtvrtka s litoměřickým biskupem

Jana Michálková 2.dubna 2010

Věřící prožili obřady Zeleného čtvrtka s litoměřickým biskupemLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant slavil 1. dubna 2010 v katedrále sv. Štěpána obřady Zeleného čtvrtka. Křesťané si v tento den připomínají Ježíšovo umývání nohou učedníkům při Poslední večeři, kterou Ježíš slavil s apoštoly předtím, než byl zajat a umučen na kříži.

Večerní mše na památku večeře Páně otevřela velikonoční triduum. Během ní biskup umyl nohy dvanácti mužům coby dvanácti apoštolům. Tento úkon je připomínkou Ježíšovy pokory, která naznačuje, že moc spočívá ve službě bližním. Po mši biskup přenesl eucharistii do kaple u vchodu do katedrály symbolizující Getsemanskou zahradu, kde mohli křesťané adorovat. Z hlavního oltáře byla odstraněna oltářní plátna, takže oltář zůstal obnažen.

 

Z knihy 365 dní s Benediktem XVI., kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství:

Aby slavení Velikonoc přineslo užitek, vyzývá v těchto dnech církev věřící k přijetí svátosti smíření, která je pro každého z nás jistým druhem smrti a vzkříšení.

V rané církvi se na Zelený čtvrtek konal obřad smíření kajícníků, kterému předsedal biskup. Historické okolnosti se jistě změnily, ale připravit se na Velikonoce dobrou zpovědí zůstává povinností, které je třeba přiznat její plnou hodnotu. Nabízí nám totiž možnost znovu začít svůj život, skutečně znovu - v radosti Zmrtvýchvstalého a ve společenství, které nám skýtá jím darované odpuštění. (Generální audience, 12. dubna 2006)