Vernisáž výstavy Zničené kostely severních Čech 1945–1989 v Litoměřicích

Mgr. Martin Barus, archivář 21.června 2012

Vernisáž výstavy Zničené kostely severních Čech 1945–1989 v LitoměřicíchVe středu 20. června 2012 proběhla v litoměřickém kostele sv. Ludmily (při bývalém kapucínském klášteře) za účasti více než 60 hostů vernisáž výstavy Zničené kostely severních Čech 1945–1989. Tato putovní výstava, poprvé veřejnosti představená na sklonku loňského roku v Praze, tak zavítala i do sídla biskupství, které je jedním z jejich spoluautorů.

 

Výstavu zahájil kancléř litoměřického biskupství Miloslav Marek, který se ve svém projevu zamyslel nad historickou, kulturní i duchovní rolí existujících i zničených sakrálních staveb v naší společnosti. Po něm vystoupil ministr obrany ČR a senátor za Litoměřicko a Slánsko Alexandr Vondra, jehož slova se nevyhnula ani tragické roli armády, která se na mnohých demolicích, zvláště ve výcvikových prostorech, aktivně podílela. Místostarosta města Litoměřice Karel Krejza projevil zejména potěšení nad tím, že výstava zavítala i do tohoto města a popřál jí hojnou návštěvnost. Posledním řečníkem byl jeden ze spoluautorů výstavy děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Michal Stehlík, který veřejnost seznámil spíše s konkrétním obsahem informačních panelů a zejména zdůraznil, že se jedná pouze o ukázkovou prezentaci materiálů, které se podařilo v rámci celého výstavního a výzkumného projektu shromáždit.

Putovní výstavní panely byly pro účely litoměřické expozice obohaceny obrazy sv. Ludvíka Bertranda a Panny Marie se sedmi zakladateli servitského řádu, které byly od sklonku 18. století umístěny v kostele sv. Prokopa v Touchořinách nedaleko Litoměřic. Rovněž tento kostel byl na počátku 80. let 20. století zbořen a zmíněné obrazy představují jednu z mála dochovaných částí jeho vnitřního vybavení. Obrazy byly v loňském roce restaurovány akad. malířkou Evou Votočkovou.