Vesnicí roku 2019 je obec Lipová v litoměřické diecézi

Dominik Faustus 6.října 2019

V sobotu 5. října 2019 hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček předával ocenění Vesnice roku 2019 obci Lipová, která se nachází ve Šluknovském výběžku v litoměřické diecézi a je nejsevernější obcí České republiky. Deštivý slavnostní den zahájila mše svatá v kostele sv. Šimona a Judy, kterou vedl generální vikář Mons. Martin Davídek a koncelebroval arciděkan R.D Pavel Procházka. Při předávání ocenění během dopoledního programu, které se konalo pod stany, požehnal generální vikář také obyvatelům Lipové a osobně pogratuloval starostovi Pavlovi Svobodovi k dosažení tohoto prestižního ocenění. 

Lipová je obec, kde se 9. října 1823 narodil 13. litoměřický biskup Antonín Ludvík Frind, jenž byl jedním z řady biskupů narozených ve Šluknovském výběžku. Ve středu si tedy bude litoměřická diecéze připomínat 196. výročí jeho narození.

Foto: Dominik Faustus