Věž kostela v Růžové ukrývá tubusy se záznamy pro budoucí generace

Jana Michálková 16.listopadu 2012

Věž kostela v Růžové ukrývá tubusy se záznamy pro budoucí generaceNa věž 300 let starého kostela sv. Petra a Pavla v Růžové na Děčínsku se dnes, v pátek 16. listopadu 2012, vrátila báň s makovicí a křížem. Makovice obsahuje tubusy, do kterých byly vloženy soudobé dokumenty a fotografie.

 

Římskokatolická farnost Růžová získala v letošním roce dotaci Státního zemědělského intervenčního fondu, díky níž mohla být vyměněna stávající střešní krytina za břidlicovou, opraveny vnější omítky a obnovena freska Svaté Rodiny ve štukovém rámu na stropě kostela. Obnoveny byly i kamenické prvky.

V pátek 16. listopadu umístil jeřáb na kostelní věž báň s makovicí a křížem, které odtud byly před necelými dvěma měsíci sejmuty. Do makovice byly vloženy tři tubusy - jeden z nich (tubus z roku 1996, kdy v kostele rovněž probíhaly opravy) zůstal zapečetěn a byl do makovice uložen v původním stavu, do dalších dvou byly nově uloženy dokumenty a fotografie. Obsahují mimo jiné: soupis duchovních, kteří ve zdejší farnosti působili od 14. století do současnosti; počítačovou verzi publikace, která bude letos u příležitosti 300 let kostela sv. Petra a Pavla v Růžové vydána; církevní, místní i regionální periodika; ročenky rodáků z Růžové; fotodokumentaci z roku 2000, kdy byl kostel znovu vysvěcen; fotografii sídelního litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta či soudobé mince.

V roce 1988 kostel vyhořel, zůstaly z něj jen obvodové zdi. V letech 1996-2000 byl obnoven za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Okresního úřadu v Děčíně, Česko-německého fondu budoucnosti, Římskokatolické farnosti Srbská Kamenice, německých organizací např. Kirche in Not a Renovabis a mnoha moravských farností. Veškeré práce byly organizovány správcem farnosti Marcelem Hrubým za vydatného přispění nesčetných dobrovolných brigádníků z Čech, Moravy i odjinud. Dne 7. října 2000 kostel slavnostně znovu vysvětil tehdejší biskup litoměřický ThDr. Josef Koukl. (Zdroj: http://www.obec-ruzova.cz/farnost.html)

Do tubusu proto bylo rovněž vloženo osm listů ručního papíru s psaným záznamem o průběhu těchto oprav.

Farnost, která společně s obcí každoročně slaví petropavlovskou pouť, si letos připomněla 300. výročí posvěcení kostela. Hlavní oslavy se uskutečnily dne 30. června 2012 za účasti německých rodáků, kteří Růžovou pravidelně navštěvují. Mši svatou v kostele sv. Petra a Pavla sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

Fotogalerie na stránkách Děčínského deníku. Foto Karel Pech.