Věž u katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích bude zpřístupněna

Jana Michálková 25.března 2010

Věž u katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích bude zpřístupněnaLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant a starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč podepsali ve čtvrtek 25. března 2010 memorandum o spolupráci, jejímž cílem je úspěšný rozvoj cestovního ruchu ve městě Litoměřice, na Litoměřicku i v oblasti Českého středohoří.

Svůj společný zájem na spolupráci deklarovali tímto prohlášením krátce po zahájení druhého ročníku konference o regionálním cestovním ruchu Stop and Stay 2010, která se koná ve dnech 25. a 26. března v Litoměřicích. Memorandum má umožnit společný postup při realizaci některých projektů, vzájemné pomoci při využívání kapacit vhodných pro cestovní ruch i hledání dalších cest ke spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Má přispět k hospodářskému, kulturnímu, náboženskému a společenskému rozvoji regionu a zároveň přinést přímý a nepřímý finanční efekt, který je důležitý pro reinvestice a další rozvoj.

 

Prvním počinem spolupráce Biskupství litoměřického a města Litoměřice bude zpřístupnění věže u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích. Pro veřejnost bude otevřena již 3. dubna 2010.

Věž bude přístupná během měsíce dubna, května, června, září a října o sobotách od 13 do 17 hodin a v hlavní turistické sezoně - červenci a srpnu - v pondělí, středu, pátek a sobotu také od 13 do 17 hodin. Základní vstupné bude 50 korun, ke vstupence návštěvník dostane zdarma pohlednici s turistickým razítkem. Rodinné vstupné (2 dospělí + dítě zdarma) bude stát 100 korun a za každé další dítě do 15ti let rodič zaplatí 10 korun. Studenti, důchodci, zdravotně postižení s průkazem ZTP a děti do 15ti let zaplatí za vstupenku 25 korun a děti do šesti let budou mít vstup zdarma. V přízemí věže bude umístěna pokladna (detašované pracoviště Centra cestovního ruchu Litoměřice), kde si budou moci návštěvnici koupit pohlednice a suvenýry. Instalovány zde budou panely s informacemi o historii Dómského pahorku a jeho staveb.

V současné době jsou dokončovány práce na technickém zabezpečení oken a zvonů ve věži. Plánována je instalace kamery, která bude monitorovat vyhlídkový prostor.

Další nejbližší společnou aktivitou biskupství a města bude poskytnutí ubytovací kapacity v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích pro turistické účely, po dokončení oprav zpřístupnění kostela Všech svatých na Mírovém náměstí a výhledově se také uvažuje o komentovaných prohlídkách v katedrále sv. Štěpána.

„Přínos vidím v tom, že církevní stavby, tyto kulturní a křesťanské skvosty, mohou být zpřístupněny nejen lidem, kteří mají křesťanskou víru nebo žijí křesťanským způsobem života a přicházejí se zájmem, protože jsou věřící lidé, ale můžeme předpokládat, a v tom je, řekl bych, veliká naděje a pro nás veliké povzbuzení, že do nich budou přicházet lidé, kteří toho třeba dosud o křesťanství příliš neslyšeli, ale mají hlubší zájem o tyto hodnoty, a nejsou to jen turisté, řekl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

Věž u katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích je 65 metrů vysoká, s půdorysem 9x9 metrů. Samostatnou věž mimo kostel začal stavět biskup Hugo hrabě Koenigsegg (1711-1720). Barokní katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích, ani předchozí gotický chrám, původně věž neměly. Stačil ale vybudovat jen jedenáctimetrové základy, na něž postavili dřevěnou barokní zvonici.  Až biskup Antonín L. Frind (1879-81), známý historik, vyvolal dostavbu věže, která byla vystavěna až v letech 1883-89 podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela, litoměřickým stavitelem Franzem Sanderem. Na spojovacím oblouku mezi katedrálou a věží se nachází osobní znak 14. litoměřického biskupa Emanuela Jana Schöbela.

 

Pro veřejnost byla zpřístupněna v červnu roku 1999, kdy tuto službu začala provozovat Farní charita Litoměřice, s provozem pomáhali bohoslovci zdejšího teologického konviktu. Během sezony od 1. června do 31. srpna jsme věž otevírali každý víkend a mimo to také na objednávku, po telefonické domluvě, což hodně využívaly školy, turisté i starousedlíci přijíždějící do Litoměřic. V období záplav v roce 2002 byla věž zpřístupněna zdarma. Po záplavách až do jara 2003 byla otevřena už jen na objednávku a pouze ve všední den. Poté, co bylo sídlo Farní charity Litoměřice přestěhováno z Dómského náměstí na Dominikánské náměstí a na věži začaly probíhat v roce 2003 opravy vnitřních omítek a fasády včetně kamenosochařské výzdoby, byla věž z provozních i bezpečnostních důvodů uzavřena, sdělila Pavla Soukupová z Farní charity Litoměřice.