Vigilie Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích

Milena Davídková 16.srpna 2021

V sobotu 14. srpna 2021 se konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích u Litoměřic poutní mše svatá z vigilie slavnosti.  I když je v obci jen „malé stádce“, přesto se po skončení bohoslužby, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek, konalo malé agapé, při němž nesměly chybět poutní koláčky. V litoměřické diecézi se nachází celkem 40 kostelů a 8 kaplí zasvěcených Nanebevzetí Panny Marie. Ve velké části z nich se poutní slavnost tento rok konala v neděli 15. srpna. Matko Boží Nanebevzatá, oroduj za nás.

14. srpna 2021, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice u Litoměřic 

Foto: Alena Knobová a Martin Davídek