Vigilie Veliké noci v Litoměřicích

Dominik Faustus 21.dubna 2019
V sobotu 20. dubna 2019 začala v Litoměřicích od 20 hodin Velikonoční vigilie před biskupskou rezidencí, kde byl rozžat velikonoční oheň a následně litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal velikonoční svíci - paškál. Liturgický průvod se pak odebral do katedrály, kde obřady pokračovaly tzv. bohoslužbou slova, poté bohoslužbou vody a vyvrcholily eucharistickou bohoslužbou. Po skončení obřadů biskup pozval účastníky bohoslužby do své rezidence, kde se konalo agapé.


Biskupská rezidence a katedrála sv. Štěpána, 20. dubna 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus