Vigilie z Narození Páně s litoměřickým biskupem

Dominik Faustus 24.prosince 2021

V pátek 24. prosince 2021 od 16 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v kostele Všech svatých v Litoměřicích mši svatou pro rodiny s dětmi. S biskupem koncelebroval litoměřický děkan J.M. can. ICLic. Mgr. Józef Szeliga. Rodiny si po skončení mše svaté mohly do svých domovů odnést také Betlémské světlo. Kéž se všichni lidé dobré vůle nechají obdarovat radostí z narození Krista.

Pátek 24. prosince, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus