Vigilie ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na Salmově v Mikulášovicích

Dominik Faustus 24.června 2022

Ve čtvrtek 23. června 2022 v předvečer svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se konala mše svatá u kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Salmově v Mikulášovicích. Sloužil ji R.D. Jacek Kotisz. “Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich, praví Pán…”.

Čtvrtek 23. června 2022, Mikulášovice

Foto: Roman Klinger