VII. celostátní kongres katechetů

Jana Michálková 27.května 2009

VII. celostátní kongres katechetůKongres je určen Pro všechny, kteří se věnují katechetické činnosti na státních i církevních školách, ve farnostech a společenstvích a v dalších volnočasových aktivitách. Jsou určeny všem katechetům, učitelům náboženství, pastoračním asistentům, kněžím a řeholním sestrám.

Přihlášky přijímá Katechetická sekce České biskupské konference do 1. 6. 2009

a) vyplněním elektronického formuláře na stránkách http://katechet.cirkev.cz v rubrice Kongresy katechetů > VII. celostátní kongres katechetů > Přihláška;

b) nebo odesláním přihlášky poštou, která je ke stažení na webových stránkách.

Program a další podrobné informace (výše účastnického poplatku apod.) jsou k dispozici na webových stránkách http://katechet.cirkev.cz.

Kontakt:

Česká biskupská konference, Katechetická sekce, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

tel.: 220 181 305, 220 181 513; 731 604 459

e-mail: katechet@cirkev.cz, web: http://katechet.cirkev.cz