Vikariátní konference Cvikově spojená s oslavou 50. narozenin

Dominik Faustus 29.června 2022

Ve čtvrtek 23. června 2022 se ve Cvikově konala vikariátní konference českolipského vikariátu. Setkání začalo mší svatou v místním kostele sv. Alžběty Uherské celebrovanou litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. Před jednáním v prostorách cvikovské fary pak proběhly gratulace a oslava 50 let života okrskového vikáře J.M. can. Mgr. Rudolfa Repky, který v místě svého působiště vikariátní konferenci pořádal.

Čtvrtek 23. června 2022, kostel sv. Alžběty Uherské, Cvikov

Foto: Archiv farnosti