Vikariátní konference děčínského vikariátu 14. listopadu 2022

Dominik Faustus 14.listopadu 2022

V pondělí 14. listopadu 2022 se od 9.30 konala v Srbské Kamenici vikariátní konference děčínského vikariátu. Konference začala modlitbou růžence v kostele sv. Václava v Srbské Kamenici. Po této modlitbě sloužil generální vikář s kněžími děčínského vikariátu mši svatou a poté na faře usedli účastníci konference ke společnému stolu. Hostem byla Ing. Ludmila Sedláčková, která seznámila přítomné s výsledky hospodaření diecéze i farností a zodpověděla otázky, které správci farností předkládali. Po obědě kněží vikariátu společně navštívili R.D. Františka Segeťu, který 1. října 2022 oslavil své 92 narozeniny a bydlí na faře v Srbské Kamenici. Po závěrečné modlitbě se kněží rozjeli do svých farností, které se nacházejí ve Šluknovském výběžku.

Pondělí 14. listopadu 2022, kostel sv. Václava a prostory fary, Srbská Kamenice

Foto: Dominik Faustus