Vikariátní konference kněží litoměřického a ústeckého vikariátu

Jana Michálková 9.září 2010

Vikariátní konference kněží litoměřického a ústeckého vikariátuV Třebenicích se ve středu 8. září 2010, v den svátku Narození Panny Marie, konala vikariátní konference kněží litoměřického a ústeckého vikariátu. Poutní mši svatou ve zdejším kostele zasvěceném tomuto tajemství sloužil litoměřický biskup Jan Baxant spolu se dvěma desítkami kněží.

 

 

Setkání zahájila modlitba breviáře a modlitby za vikariát. Mons. Jan Baxant poté přivítal přítomné duchovní a v úvodu mše svaté poukázal na to, že společná modlitba dobrých křesťanských srdcí nebe proráží. Poděkoval R.D. Karlu Havelkovi, bývalému okrskovému litoměřickému vikáři, za jeho dlouholetou vikářskou službu a uvedl do služby nového vikáře Vikariátu litoměřického a ústeckého R.D. Józefa Szeligu.

Biskup ve své promluvě připomněl svátek Narození Panny Marie. Nabídl zamyšlení nad narozením člověka a poukázal na vděčnost Bohu za to, že jsme my, lidé, dostali dar života. V evangeliu také zaznělo: „To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin: ´Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel´, to jest přeloženo ´Bůh s námi´. (Mt 1, 22-23). Zdůraznil, že pokrevní matka má mít pro člověka stejný význam, jaký dal do vínku Panně Marii Bůh, a že naše pokrevní matky jsou jejím odleskem.

Kněží ve svých modlitbách vzpomněli na kněze, kteří oslaví v měsíci září své narozeniny, a na ty, které nesou jméno Marie a slaví své jmeniny. Poprosili rovněž za spásu katolického kněze  R.D. MUDr. Ladislava Kubíčka, třebenického faráře zavražděného 11. září 2004 na zdejší faře.

Liturgii v kostele na varhany doprovodil Jiří Stýblo. Po mši svaté pokračovalo setkání kněží na faře a přednáška P. Radima Valíka OSB.

 

Poutní slavnost Narození Panny Marie v Třebenicích pokračuje ve čtvrtek 9. září ve zdejším kostele modlitební skupinou (společná modlitba svatého růžence a korunka k Božímu Milosrdenství od 17.00 hodin), od 18.00 hodin bude sloužit večerní mši svatou za kněžská a řeholní povolání zdejší farář R.D. Tomasz Dziedzic.

V sobotu 11. září si připomeneme šesté výročí úmrtí R.D. MUDr. Ladislava Kubíčka. Od 17.30 hodin se v kostel Narození Panny Marie v Třebenicích koná společná modlitba svatého růžence a od 18.00 hodin zádušní mše svatá za otce Ladislava Kubíčka. Po mši svaté se průvod odebere k pamětní desce na faru, kde se bude konat krátká pobožnost.

V neděli 12. září, na svátek Jména Panny Marie, začíná v kostele Narození Panny Marie od 10.00 hodin poutní mše svatá. Spojena bude s primiční mší svatou, po níž bude udělováno novokněžské požehnání. Po mši svaté se průvod přesune k Mariánskému sloupu na náměstí v Třebenicích ke společné modlitbě litanií loretánských a žehnání obnoveného sloupu Matky Boží.