Vikariátní konference libereckého vikariátu proběhne v Litoměřicích

Jana Michálková 21.února 2013

Vikariátní konference libereckého vikariátu proběhne v LitoměřicíchNejbližší vikariátní konference libereckého vikariátu se bude konat v Litoměřicích. Pracovní setkání začíná v 10 hodin v budově biskupské kurie v Litoměřicích v pondělí 25. února 2013.

 

Kněží budou mj. seznámeni s tím, jakým způsobem pracovníci biskupství zpracovávají podklady pro žádosti o vydání církevního majetku (zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který vstoupil v platnost 1. ledna letošního roku).

„Máme pravidelná setkání s okrskovými vikáři, kteří jsou seznamováni s metodikou procesu majetkového narovnání, a ti potom instruují faráře a administrátory farností ve svých vikariátech. V prvním pololetí letošního roku se kromě toho budou konat vikariátní konference všech deseti vikariátů naší diecéze jednou zde na biskupství, aby každý administrátor farnosti viděl přímo na místě, jak se záležitosti majetkového vyrovnání zpracovávají, řekl generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl.