Vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu

J.M. can. Martin Davídek 6.září 2012

Vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátuVčera 5. září 2012 proběhla v Čížkovicích a Třebenicích vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu se vzpomínkou na P. Ladislava Kubíčka. Konference se zúčastnil biskup Jan Baxant.

 

Konference začala mší svatou v čížkovickém kostele sv. Jakuba. Důvodem bylo připomenout si výročí násilné smrti P. Ladislava Kubíčka, který působil v letech 1993-2004 v Čížkovicích jako farář. Sbíral peníze na opravu tohoto kostela a byl pro ně pak 11. září 2004 zavražděn.

Druhá část vikariátní konference se konala na faře v Třebenicích. Po přednášce biskupa Jana Baxanta kněží vikariátů dostali různé pokyny pro duchovní správu farností.

Na konferenci byla také připomenuta brožurka k 300 letům čížkovického kostela Anno domini MDCCV, kterou vydala farnost Třebenice v roce 2005.

 

Zádušní mše sv. za P. MUDr. Ladislava Kubíčka bude tento rok 11. září v 16.30 hodin v kostele Narození Panny Marie v Třebenicích.

 

(Na obr. pamětní deska umístěná na třebenické faře. Foto Martin Davídek.)