Vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu v Bohušovicích nad Ohří

Dominik Faustus 6.září 2023

Ve středu 6. září 2023 se od 10 hodin konala v Bohušovicích nad Ohří vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Konference začala mší svatou v bohušovickém kostele sv. Prokopa a Mikuláše a poté se kněží přemístili na faru. Zde pronesl P. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek, O.Praem., který do začátku letošních prázdnin působil v Bohušovicích jako duchovní správce, přednášku o opravě bohušovické fary a také o svých zkušenostech s prací nemocničního kaplana, které nabyl během svého pobytu ve Spojených státech. Kněžím se představil také nový duchovní správce bohušovické farnosti P. Quirín Ján Barník O.Praem. Vikariátní konference byla zakončena v místní restauraci společným obědem.

Středa 6. září 2023, kostel sv. Prokopa a Mikuláše, Bohušovice nad Ohří

Foto: Dominik Faustus