Vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu

Dominik Faustus 6.ledna 2022

Ve středu 5. ledna 2022 se od 9.30 hodin konala v Ústí nad Labem vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Konference začala prohlídkou výstavy betlémů v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tato výstava má v Ústí nad Labem již 35letou tradici a byla založena za arciděkana Antonína Sporera. V ústeckém kostele je samozřejmě dominantní hlavní betlém, který přináleží ke kostelu, ale jsou zde k vidění i další různá umělecká zpracování události narození Ježíše Krista v Betlémě. Od 10 hodin se pak konala mše svatá v kapli ústeckého arciděkanství, které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek. Po mši svaté se přítomní kněží pomodlili dopolední modlitbu z breviáře a poté se sešli v sále, kde proběhlo pracovní setkání. Při tomto setkání okrskový vikář J.M. can. Józef Szeliga upřesnil instrukce pro nejbližší období začátku kalendářního roku, poté pronesl generální vikář přednášku o Synodě a na závěr se přítomní kněží podělili se svými zkušenosti z letošních vánočních dnů. Setkání bylo zakončeno společným obědem v budově ústeckého arciděkanství.

Středa 5. ledna 2022, kostel Nanebevzetí Panny Marie a prostory děkanství, Ústí nad Labem

Foto: Dominik Faustus