Vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu

Dominik Faustus 9.března 2022

Ve středu 9. března 2022 od 10 hodin se v Trmicích konala vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Konference byla zahájena mší svatou v trmickém kostele Narození Panny Marie, které předsedal generální vikář Mons. Martin Davídek. Setkání pokračovalo na faře v Trmicích, kde okrskový vikář J.M. can. Józef Szeliga přivítal přítomné a seznámil je se základními úkoly, které oba vikariáty budou čekat v nejbližším období. Poté generální vikář pohovořil o připravované Noci kostelů, dále promluvil o synodálním procesu a zpracování výstupů ze synodálních farních skupinek, a na závěr seznámil kněze s procesem ubytovávání uprchlíků z Ukrajiny v objektech litoměřické diecéze. Poté se na konferenci dostavily vikariátní účetní p. Tůmová a p. Hyšplerová a následovala přednáška R.D. Jiřího Voleského na téma: „Válka z biblického pohledu“. Po diskusi na aktuální témata bylo vikariátní setkání zakončeno obědem. V měsíci dubnu nahradí vikariátní konferenci Missa Chrismatis, která se bude konat v Litoměřicích na Zelený čtvrtek.

Středa 9. března 2022, kostel Narození Panny Marie, Trmice

Foto: Dominik Faustus