Vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu

Dominik Faustus 8.června 2023

Ve středu 7. června 2023 se konala vikariátní konference litoměřického a ústeckého vikariátu. Konference začala v 10 hodin mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích. Dále pokračovala modlitbou breviáře a byla zakončena jednáním v hotelu Racek v Úštěku.

 

Středa 7. června 2023, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Liběšice; hotel Racek, Úštěk

Foto: P. Wolfgang Karel Horák a Alena Knobová