Vikariátní konference mladoboleslavského vikariátu

Dominik Faustus 26.října 2018
Ve čtvrtek 25. října 2018 navštívil vikariátní konferenci mladoboleslavského vikariátu generální vikář Mons. Martin Davídek. Vikariátní konference se konala v Dobrovicích. Po mši svaté v dobrovickém kostele sv. Bartoloměje a modlitbě uprostřed dne se kněží přesunuli do farní budovy, kde probíhal další program pod vedením okrskového vikáře R.D. Leopolda Paseky. Generální vikář seznámil přítomné účastníky konference s poznatky z konference o fiskálním managementu, která se konala v září ve Phoenixu v Arizoně. Vikariátní konference byla zakončena v odpoledních hodinách.


Kostel sv. Bartoloměje, 25. října 2018, Dobrovice

Foto: Dominik Faustus